Hållbar turism efter coronapandemin

Turismen har påverkats starkt av Corona-pandemin men på olika sätt. Minskad turism har gett möjlighet till återhämtning i överexploaterade områden medan andra har behövt ändra strategi för att locka nya målgrupper. Hur ser vägvalen ut för framtiden? Kan vi öka turismen och samtidigt värna natur och klimat? Är nyckeln att uppmuntra turister att bete sig mer ansvarstagande? I en ny rapport visar Nordregio hur regional planering kan bidra till långsiktigt hållbar turism som ger intäkter lokalt utan att skada eller överutnyttja de lokala resurser den bygger på. Vi presenterar också nya metoder för att mäta ekonomiska effekter av turismen i BRP och för den lokala ekonomin.
Anna Karlsdóttir och Ágúst Bogason, seniorforskare på Nordregio

Inspelat i februari 2021, Lärpass 15, Reglab [Pleis]