Regionalt kompetensbehov WS1

Regional kompetensförsörjning i dag och i morgon

Den 16 juni 2020 startade lärprojektet Regionalt kompetensbehov med en introduktion till nuläget och en blick framåt.

”Jag ser prognoser och analyser som en karta och mig själv som en orienterare som studerar kartan tillsammans med andra så att vi kan prata om var vi är och vart vi önskar komma”, sa Thomas Lundberg, Region Gävleborg, som är lärprojektets innehållsledare.

Här finns en artikel som dokumenterar förmiddagen.

Sammanfattning av kommentarer och inspel i chatten

Presentationer från dagen

Reglabs presentation

Era svar på menti-frågan

Mot samma mål? – en illustrativ film från Camilla Neudorfer, kompetensförsörjningsstrateg, och Styrbjörn Holmberg, analytiker.

Utmaningar och möjligheter med att analysera arbetskraftsbehov – Jan Persson, Tillväxtverket.

Resultat av er enkät inför WS1 – Thomas  Lundberg, Region Gävleborg

Trender och prognoser – Katja Olofsson, SCB

Regionalt exempel på användning – Maria Hallberg Svensson, Region Örebro

Regionala matchningsindikatorer –Katja Olofsson, SCB

Regionalt exempel på användning – Linnéa Agné, region Dalarna

Scenarie 1 – Ett delat land

Scenarie 2 – Ett uppgraderat land

Scenarie 3 – Ett grönare land

Region 2050 var en stor satsning för att öka kunskapen om framsynsmetodik och omvärldsanalys på lång sikt, som pågått under 2017 och 2018.

Framsyn – att planera för osäkerhet. Slutrapport från Region 2050

Här finns programmet för dagen