Regionalt kompetensbehov

För att stödja regionernas arbete med strategisk kompetensförsörjning genomförde Reglab lärprojektet Regionalt kompetensbehov under 2020-21. Lärprojektet berörde utveckling av det regionala prognosarbetet med utgångspunkt bland annat i Trender och prognoser.

Det förväntade resultatet av lärprojektet Regionalt kompetensbehov var:

  • Ökad kompetens att ta emot rapporter, prognoser och tabellpaket och att paketera och kommunicera kunskapsunderlagen.
  • Stärkt dialog och samverkan på de arenor som stödjer den regionala kompetensförsörjningen.
  • Ett baspaket av regionala prognoser, analyser och statistik för strategisk kompetensförsörjning.

Deltagare var regionala strateger, analytiker, kommunikatörer som arbetar med strategisk kompetensförsörjning, liksom berörda personer inom myndigheter och andra organisationer. Ledare för lärprojektet var Catarina Lahti, Reglab, processledare och Thomas Lundberg, Region Gävleborg, innehållsledare.

Läs mer i Inbjudan. INBJUDAN Regionalt kompetensbehov

Vi träffas: