Regionalt kompetensbehov

För att stödja regionernas arbete med strategisk kompetensförsörjning genomför Reglab lärprojektet Regionalt kompetensbehov under 2020-21. Lärprojektet ska utveckla det regionala prognosarbetet och stärka dialogen med utbildare och arbetsmarknadens parter. 

Det förväntade resultatet av lärprojektet Regionalt kompetensbehov är: 

  • Ökad kompetens att ta emot rapporter, prognoser och tabellpaket och att paketera och kommunicera kunskapsunderlagen. 
  • Stärkt dialog och samverkan på de arenor som stödjer den regionala kompetensförsörjningen.  
  • Ett baspaket av regionala prognoser, analyser och statistik för strategisk kompetensförsörjning. 

Deltagare är regionala strateger, analytiker, kommunikatörer som arbetar med strategisk kompetensförsörjning, liksom berörda personer inom myndigheter och andra organisationer. Ledare för lärprojektet är  Catarina Lahti, Reglab, processledare och Thomas Lundberg, Region Gävleborg, innehållsledare.  

Läs mer i Inbjudan. INBJUDAN Regionalt kompetensbehov

Vi träffas:

  • Workshop 1. Regional kompetensförsörjning – i dag och i morgon. 16 juni 2020 (digitalt).
  • Workshop 2. Samskapa analys. 26 augusti 2020
  • Workshop 3. Kommunikation och dialog. 13-14 oktober 2020
  • Workshop 3,5. Effektmätning. 14 januari 2021
  • Workshop 4. Tolka, analysera, kommunicera. 16-17 mars 2021 
  • Workshop 5. Regionala underlag. 15-16 september 2021.
  • Workshop 6. Regional kompetens i framtiden. 24 november 2021.