Regional brytningstid

Det regionala utvecklingsarbetet är i en brytningstid. Under de kommande åren ska målet om en hållbar regional utveckling realiseras, samtidigt som Sverige lever i pandemikrisens spår. En ny nationell strategi för den regionala utvecklingspolitiken har lanserats, och EUs nästa strukturfondsperiod startar. Det innebär viktiga vägval för de svenska regionerna. 

Reglabs lärprojektet Regional brytningstid, belyser det regionala utvecklingsuppdraget i sju teman under 2020-21:

Varje tema innehåller kunskapsunderlag och inspiration i webbinarieform, reflektion i workshopformat och eget arbete på hemmaplan.
Lärprojektet leds av Eva Moe, Reglab, tillsammans med regionala innehållsledare.
Läs mer om innehållet, tider och upplägg här: Inbjudan och PROGRAM Regional brytningstid