Framsynsgruppen WS IV

Framsynsgruppens fjärde workshop hade temat Att arbeta med förändring – experiment, labb och förändringsledarskap. 

På programmet för ws 4 stod bland annat:

  • Manage your future. Christian Bason, vd för Danish design center och tidigare chef för Mindlab, talar om behovet av strategisk framsynskompetens och förändringsledarskap. Läs mer om Christian här.
  • Experimental Finland. Virve Hokkanen från finska regeringskansliet berättar om Finlands satsning på policyexperiment.
  • Från design-labb och innovation till sociala rörelser, föreställningsförmåga och resiliens. Per-Anders Hillgren, forskare inom interaktionsdesign, framtidsfrågor, Living labs mm vid Malmö universitet.
  • Filosofiska rummet: Framtidens demokrati. Ett samtal om demokratins utveckling och utmaningar fram till 2050 med:
  • Det blir Metodverkstad med möjlighet att själv prova på att labba och experimentera, bland annat med:
  • Vi sammanfattar framsynsprocessen hittills och vår följeforskare Kateryna Pereverza, KTH, presenterar sin studie: Region 2050 as a transition initiative.
  • Vi diskuterar också nästa steg: Hur implementerar det vi lärt oss om framsynsmetodik i den ordinarie planeringen?

Dokumentation
Program
Hemuppgift inför ws4
Jakob Hellman, Vinnova – Vinnovas satsning på policyutveckling och policylabb
Virve Hokkanen, Experimental Finland – Promoting an experimental culture
Kateryna Pereverza, KTH – Region 2050 as a transition initiative – summary of the research project
Christian Bason, Danish design center – Manage your Future
Titta på Christians presentationen här
Christian Bason, Danish design center – Leadership unknown
Titta på Christians presentationen här
Per-Anders Hillgren, MSI – Från designlabb och innovation till sociala
rörelser, föreställningsförmåga och resiliens

Metodverkstad worskhop 4
Outi Kuittinen, DEMOS
Frank Von Erkel, Positive change
Jakob Hellman, Vinnova

Övningar
Designa ett experiment presentation (ppt)
Designa ett experiment – övning (ppt)
Designa ett experiment instruktioner
Arbetscanvas
Arbetscanvas (ppt)
Exempel kollektivtrafik
Exempel näringslivsutveckling