Masterclass 3

Tredje träffen i Framsyn Masterclass var en heldagsworkshop med temat Hållbarhetsdriven systeminnovation som leddes av John Holmberg, professor i fysisk resursteori vid Chalmers och Johan Larsson, doktorand. De är båda verksamma vid Chalmers challenge lab.

Dagens program: PROGRAM masterclass 24 sep

Inför träffen läste vi två artiklar:

Dokumentation
Presentation Reglab
Presentation Gustaf Zettergren, VGR
Region Örebro län, styrdokument
Region Örebro län, RUS.
John Holmbergs presentation om Agenda 2030 i Riksdagen.
John Holmbergs presentation: Hållbar systeminnovation – backcastingexpeditioner
Arbetscanvas Hållbar systeminnovation
I antologin Innovation och stadsutveckling utgiven av Mistra urban futures finns John Holmbergs kapitel: Oseglade vatten – då behövs expeditioner!

Länkar
IGL Experimentation toolkit
Nesta: Tools for innovating in government
Tillväxtverket: Utvecklingskraft i hela Sverige 2030