Samhällsplanering

Geografin skapar olika förutsättningar för regionernas utveckling – för folkhälsan, transporterna, bebyggelsen och energiförsörjningen. Här hittar du material om regional planering, bostads- och energiförsörjning, infrastruktur och kollektivtrafik mm.