Vad betyder gränsen efter Covid-19?

Gränsen som förr utgjorde en möjlighet blev ett hinder över en natt. Covid-19 har tydliggjort gränsens roll. Vad krävs för att kunna ta in nordisk arbetskraft i svenska regioner: vilka barriärer finns och hur undanröjer vi dem? Hur ska vi hantera stängda gränser i framtiden?

Mari Wøien Meijer, Nordregio. Inspelat i februari 2022, inför Reglabs årskonferens.