Tillväxtverkets stöd för stärkt landsbygdsperspektiv

Tillväxtverket ger här en introduktion till vilket stöd som finns i arbetet med stärkta landsbygdsperspektiv, bland annat genom ett samlat metodstöd för kommuner, regioner och myndigheter. Läs mer på: https://tillvaxtverket.se/landsbygder