Pendling lönar sig

Pendlare in till urbana centra ökar sin lön och bidrar till ökad skattebas och stärkt köpkraft i sina hemkommuner. Arbetspendlingen mellan svenska kommuner har ökat dramatiskt de senaste decennierna. Idag pendlar mer än var tredje sysselsatt till ett arbete utanför bostadskommunen. Den ekonomiska potentialen av ökad pendling in till urbana centra är stor i de mer avlägset belägna kommunerna.
Kent Eliasson, Tillväxtanalys

Inspelat i februari 2021, Lärpass 9, Reglab [Pleis]