Rumsliga scenarier i Skåne

Om vi bygger som vi brukar göra, hur ser kartan då ut år 2040? Och hur förändras kartbilden ifall vi förverkligar regionplaneringens mål? Region Skåne använder rumslig scenarioanalys för att undersöka och utvärdera möjlig bebyggelseutveckling. Med en länstäckande GIS-baserad planeringsmodell går det att simulera framtida markanvändning där bebyggelsemönster påverkas av positiva och negativa lägesegenskaper, markrestriktioner och inte minst planeringsintentioner.

Joakim Franklin, WSP och Jesper Borgström, Region Skåne

Lärpass 24 på Reglabs årskonferens i februari 2022