Kartverktyg för tillgänglighet till service

Nordregio lanserar ett nytt online-baserat kartverktyg. Här visar och testar de funktionerna och diskuterar hur en region kan jämföra sig med andra. Med hjälp av verktyget blir det tydligt vilka delar av regionen som kan behöva nya lösningar för att förbättra tillgången till service – från apotek och bibliotek till skolor och mataffärer. Kanske är det närmare att åka till grannregionen eller över gränsen?
Kartograf Oskar Penje och Mats Stjernberg, seniorforskare, Nordregio

Inspelat i februari 2021, lärpass 10, Reglab [Pleis]