Pipos regionalanalys

Geografisk tillgänglighet från kvarter till nation. Pipos-Regionalanalys är en prototyp till ett nytt verktyg för beslutsunderlag i samhällsplaneringsprocesser, utvecklad av Tillväxtverket och Trafikverket. Applikationen nyttjar befintlig statistik och ger helhetssyn på resesätt och reseanledningar samt möjliggör jämförelser mellan scenarier. Läs mer på www.pipos.se

Anders Dahlgren, Tillväxtverket. Inspelat i februari 2022, inför Reglabs årskonferens.