Distansarbete ändrar kartan

Distansarbete har blivit vardag och är här för att stanna. Vilka förändringar leder det till i regionerna? Hur kan vi mäta dessa förändringar på ett jämförbart sätt? Hur påverkas människors transportbehov och flyttmönster? Blir det ökad användning av fritidshus och ökad attraktivitet för områden utanför storstäderna? Nordregio har studerat effekterna av ökat distansarbete ur ett nordiskt perspektiv – utifrån både kvantitativa data och regionala exempel.

Linda RandallGustaf Norlén, Johannes Lidmo, Nordregio

Lärpass 11, Reglabs årskonferens februari 2022