När trenden möter en ort

Inte bara megatrender utan också regionala trender som konkurrens om mark, bostadsbrist eller förändrat kompetensbehov påverkar olika orters utveckling på olika sätt. Västra Götalandsregionen presenterar exempel från en pågående trendanalys som ökar förståelse och insikt kring fysisk planering på en regional nivå med orter i fokus. De visar även hur orter kan grupperas utifrån fler parametrar som beskriver deras karaktär, med faktorer som format utvecklingen under historien. Syftet är bredare analyser som ökar beredskapen för olika framtider.
Maria Larsson, Västra Götalandsregionen

Inspelat i februari 2021, lärpass 14, Reglab [Pleis]