ÖMS 2050

Hur påverkas kommunal och regional utveckling i en allt mer distansoberoende tid? Digitalt seminarium med fokus på kompetensförsörjning, befolkningsökning och platsutveckling utifrån den nya verkligheten post-covid.

ÖMS 2050 är ett gemensamt underlag för storregional samhällsplanering och är vägledande för regioner och kommuner i östra Mellansverige. ÖMS 2050 har tagits fram gemensamt av de regionalt utvecklingsansvariga i Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västmanlands län och Gävleborgs län, samt Mälardalsrådet.

Bo Victorin, region Sörmland, Marcus Andersson, Future Place Leadership, Maria Svensson Wiklander, The Remote Lab och Gomorron Östersund, Sverker Lindblad, Näringsdepartementet, Per Haupt, Norrköpings kommun, Karolina Krön, Huddinge kommun, Peter Eriksson, Bollnäs kommun, Erik Olsson, Vingåkers kommun

Cirka 2,5 timmars speltid. Inspelat i juni 2021