Näringslivets gröna omställning

Reglab bjuder in medlemmar och partner till ett lärprojekt där vi fördjupar oss i regionens roll i näringslivets gröna omställning – i målen, verktygen och värdet av samverkan.
Vi besöker en rad företagsmiljöer i landet där omställningen är igång. Vi diskuterar behov som uppstår i förändringens spår, målkonflikter och nya möjligheter, och hur regionen kan samla länet på vägen mot en hållbar utveckling.

Näringslivets gröna omställning vänder sig till både näringslivs- och hållbarhetsstrateger. Vi träffas i workshopar i Norrbotten och Gävleborg, och gör studiebesök i fyra andra regioner för att få en nulägesbild av den gröna omställningen, dess drivkrafter och hinder, i hela landet. Vilken roll spelar regionen? Vilka regionala insatser driver på eller motverkar? Länk till inbjudan som PDF. 

Workshop 1. Vad menar vi med grön omställning? Länk
Värd: Region Norrbotten. Luleå, 30-31 augusti.

 Studiebesök: Omställning i praktiken. 
Studiebesök på fyra platser i landet, en fördjupning inom olika inriktningar av den gröna omställningen.

Samtliga studiebesök sker i vecka 39. Anmäl dig till ett eller flera studiebesök.

  • Tema Skog 25 septemberMed skogen som resurs. Värd: Region Värmland. Länk.
  • Tema Livsmedel 26 september: Kristianstad – en livsmedelskommun. Värd: Region Skåne. Länk.
  • Tema Bygg/återbruk 27-28 september: Onsala rymdobservatorium. Värd: Region Halland. Länk.
  • Tema Industriell symbios 29 september: Händelö Eco-Industrial Park. Värd: Region Östergötland. Länk. 

Workshop 2. Hinder, målkonflikter – och innovativa lösningar. Länk.
Hur stödjer/ hindrar, de offentliga systemen näringslivets gröna omställning, till exempel befintliga lagar och regleringar? Värd: Region Gävleborg. Gävle, 9-10 oktober.

Workshop 3. Fördjupning Länk
Fördjupning inom två viktiga omställningsområden som prioriterats av deltagarna. Digitalt möte, 8 november.

Workshop 4. Samverkan för samhällsutmaningar. Länk.
Hur kan bättre samverkan mellan aktörer accelerera den gröna omställningen? Hur riggar vi regionala satsningar som gör skillnad (missions, flaggskepp)? Vad är regionens roll, vad är näringslivets?
Stockholm, 6 december, heldag.

Anmälan. Anmälan senast den 30 juni. Anmälan sker i två steg: först organisationens anmälan till lärprojektet, därefter deltagarnas anmälan till respektive workshop och studiebesök.
Läs mer: Länk till kortfattad inbjudan.

Välkommen till Reglabs lärprojekt Näringslivets gröna omställning!