Näringslivets gröna omställning

Lärprojektet Näringslivets gröna omställning fördjupade kunskapen om regionens roll i näringslivets gröna omställning – i målen, verktygen och värdet av samverkan. Under lärprojektet besöktes sju regioner som på olika sätt tagit sig an näringslivets gröna omställning, och deltagarna gjorde tolv studiebesök.

130 unika deltagare från 33 organisationer har deltagit 278 gånger.  På träffarna har vi lyssnat till 48 kvinnor och 36 män som delat kunskaper och erfarenheter om näringslivets gröna omställning.  Allt finns dokumenterat på respektive workshop här på Reglabs webbsida.

För att nå förändring och göra en större omställning behöver vi tänka bredare och jobba tillsammans på olika nivåer. Det behövs många perspektiv och samarbetspartner för att ta sig an komplexa frågor, bryta ned dem i komplicerade frågor och börja lösa dem. Under lärprojektet har många aktörer berättat hur de hanterar näringslivets gröna omställning. Deltagarna har fått med sig verktyg, tankar, kunskap, nya perspektiv och ett nätverk med kollegor.

Så vad händer nu? Är det här slutet eller början på en fortsättning?

  • Tillväxtverket bjuder in till en fortsättning genom nätverket Näringslivets gröna omställning som leds av Caroline Dahlbom. Vill du vara med där mailar du till  caroline.dahlbom@tillvaxtverket.se
  • SKR fortsätter med olika nätverk och erbjuder seminarier. Vill du ha kontakt med SKR mailar du helena.gidlof@skr.se

Det förväntade resultatet inför lärprojektet ansåg gruppen i en temperaturmätning delvis har nåtts. En enkät genomförs och de sammanställda svaren presenteras här i slutet av året.

Ledare för lärprojektet Näringslivets gröna omställning var Catarina Lahti, Reglab och Cecilia Hunnershage Sandgren, Region Östergötland.

Ett stort tack till alla som har bidragit med sina kunskaper och till det kollegiala lärandet!

Länk till inbjudan som PDF. 

Workshop 1. Vad menar vi med grön omställning? Länk
Värd: Region Norrbotten. Luleå.

 Studiebesök: Omställning i praktiken. 
Studiebesök på fyra platser i landet, en fördjupning inom olika inriktningar av den gröna omställningen.

Samtliga studiebesök sker i vecka 39. Anmäl dig till ett eller flera studiebesök.

  • Tema Skog Med skogen som resurs. Värd: Region Värmland. Länk.
  • Tema Livsmedel Kristianstad – en livsmedelskommun. Värd: Region Skåne. Länk.
  • Tema Bygg/återbruk Onsala rymdobservatorium. Värd: Region Halland. Länk.
  • Tema Industriell symbios Händelö Eco-Industrial Park. Värd: Region Östergötland. Länk. 

Workshop 2. Hinder, målkonflikter – och innovativa lösningar. Länk.
Hur stödjer/ hindrar, de offentliga systemen näringslivets gröna omställning, till exempel befintliga lagar och regleringar? Värd: Region Gävleborg.

Workshop 3. Fördjupning Länk
Fördjupning inom området som prioriterats av deltagarna. Digitalt möte.

Workshop 4. Samverkan för samhällsutmaningar. Länk.
Hur kan bättre samverkan mellan aktörer accelerera den gröna omställningen? Hur riggar vi regionala satsningar som gör skillnad (missions, flaggskepp)? Vad är regionens roll, vad är näringslivets? Stockholm.