WS 4 Näringslivets gröna omställning

Workshop 4. Samverkan

På den avslutande träffen i lärprojektet möttes vi i Stockholm den 6 december. Vi pratade samverkan – lätt att säga och svårt att göra! Vi fick ta del av regional samverkan i Stockholmsregionen genom Fordonsdalen och Klimatarena Stockholm samt den nationella förstudien om Regionala Flaggskepp. Samverket presenterades som ett exempel på hur vi kan mötas i en modern arbetsmiljö. Vi fick även testa några modeller för hur vi praktiskt kan gå till väga med de utmaningar vi väljer att sätta i fokus, något att ta med att testa i sin egen organisation och med andra samarbetsaktörer.

Länk till program.

Dokumentation från dagen

Välkomna till Region Stockholm! Länk till PDF

Klimatarena Stockholm. Länk till PDF

Fordonsdalen. Länk till PDF
Länk till film Fordonsdalen

Stärkt samverkan genom konceptet Samverket. Länk till PDF
Länk till Samverkets Playbook
Länk till Samverket
Länk till Förstudie etablering av samverkanshubb i norr — Samverket
Länk till PDF: Förstudie av etablering av samverkanshubb i norr

Systemperspektiv vid komplexa utmaningar, Ramböll. Länk till PDF.

Regionala flaggskeppsprojekt, Linköping Science Park. Länk till PDF
Förstudie Regionala flaggskepp, länk till PDF.
Länk till rapport: Att attrahera och mobilisera för industrietableringar Batterifabriken i Skellefteå. Brita Hermelin

Tillväxtverkets nätverk Näringslivets gröna omställning. Länk till PDF

Reglabs presentation. Länk till PDF