WS 2 Näringslivets gröna omställning

Workshop 2. Hinder, målkonflikter – och innovativa lösningar

Vi sammanfattar och delar insikter från studiebesöken, med ett särskilt fokus på det offentligas roll.

  • Hur stödjer/ hindrar, de offentliga systemen näringslivets gröna omställning, till exempel befintliga lagar och regleringar? Regionala erfarenheter.
  • I vilka situationer uppstår målkonflikter? Hur hantera och minimera målkonflikter, till exempel mellan hållbarhets- och tillväxtperspektivet.
  • Upphandling som ett verktyg för hållbar omställning.

Länk till program för WS 2

Medverkande: Energimyndigheten, Upphandlingsmyndigheten, Vinnova m fl.

Värd för andra träffen i lärprojektet är Region Gävleborg.

Tid och plats: Gävle, 9-10 oktober, lunch-lunch.