WS 2 Näringslivets gröna omställning

Workshop 2. Hinder, målkonflikter – och innovativa lösningar

Vi sammanfattade och delade insikter från studiebesöken. Vi behandlade exempelvis hur offentliga system stödjer/ hindrar näringslivets gröna omställning, målkonflikter samt verktyg för upphandling som verktyg för hållbar omställning.

Länk till program för WS 2

Dokumentation från dagen
Länkar till presentationer i rubrikerna nedan

Värd i Gävle 9-10 oktober var Region Gävleborg.