Studiebesök: Händelö Eco-Industrial Park – en del i den resurseffektiva regionen Östergötland

Tema: Industriell och urban symbios. Utanför Norrköping finns ett bra exempel på industriell symbios: ett kraftvärmeverk, ett bioraffinaderi och en djuphamn som tillsammans skapat en resurseffektiv process som ger upphov till tre slutprodukter: biodrivmedel, djurfoder och kolsyra med god klimatprestanda. Vi träffar projektorganisationen, forskare och företag som beskriver anläggningen och arbetet med att involvera parkens alla aktörer. Länk till program för dagen.
Värd: Region Östergötland.