Studiebesök: Kristianstad – en livsmedelskommun

Tema: Livsmedel. Vad innebär cirkulärt livsmedelssystem och hur ser regionens verktygslåda ut? Kristianstad bjuder på exempel ur en hållbar livsmedelskedja – primärproduktion, forskning och innovation – genom livsmedelsklustret Krinova och testbäddsanläggningen Balsgård. Vi får exempel på hur regionen kan bidra till samskapande på en gemensam arena, via uppbyggnaden av en cirkulär utvecklingshub. Länk till programmet.
Värd: Region Skåne