Studiebesök: Med skogen som omställningsresurs

Tema: Skog.  En digital resa med inspel och reflektioner från regionen, klustret Paper Province, acceleratorn Sting och andra delar av innovationsstödssystemet samt konkreta exempel från näringslivet. Länk till programmet.
Värd: Region Värmland