Studiebesök: Onsala rymdobservatorium och återbrukssatsningar i Västsverige

Tema: bygg/återbruk. OBS två dagar, 27-28 september. Med återbruk i fokus har Chalmersfastigheter tillsammans med andra aktörer utvecklat och byggt besökscentrum för Chalmers rymdforskning på Onsalahalvön i norra Halland. Upphandlingen gjordes helt i koldioxidekvivalenter och ställde långtgående krav på återbruk – lärdomar som kan snabba på omställningen i den halländska bygg- och fastighetsbranschen. Max 20 deltagare. Länk till programmet.
Värd: Region Halland.