WS 1 Näringslivets gröna omställning

Workshop 1. Vad menar vi med grön omställning?

Värd för den första träffen i lärprojektet var Region Norrbotten. Vad innebär grön omställning i Norrbotten, Europa, nationellt och i det regionala perspektivet? Hur kan samhällsutvecklingen hålla jämna steg med industrietableringar? Vad vill vi lära oss under lärprojektet?

Dokumentation från dag 1, rubrikerna nedan är länkar

Välkommen!  Cecilia Hunnershage Sandgren och Catarina Lahti, Reglab

Norrbottens gröna omställning. Monica Lejon, Region Norrbotten

Europas gröna omställning.  Caroline Dahlbom, Tillväxtverket

Energi och klimatomställningen – vad händer i Sverige? Klara Helstad, Energimyndigheten

Att lyckas med samhällsomvandlingen. Magnus Lindmark, professor i ekonomisk historia, Umeå universitet

Dokumentation från dag 2, rubrikerna nedan är länkar

Välkommen till dag 2! Cecilia Hunnershage Sandgren och Catarina Lahti, Reglab

Initiativ och kultur i omställningen. Frida Berglund, Luleå kommun.

Svenskt grafit till gröna batterier, studiebesök på Talgas pilotanläggning för batterianoder. Emma Själin, Talga

SSAB transforming the future steel. Carl Wangel, Head of Governmental Relations Sweden SSAB.

Social innovation i 14 kommuner. Stina Almkvist, Region Norrbotten och Ella Jonsson, Innovation Manager, Swedish Lapland Visitors Board.

Gunnarsbyn – landsbygd 2.0. Fredrik Broman, entreprenör och företrädare för Råek

Länk till hela programmet som PDF

Länk till Region Gotlands interna återkoppling från Luleå

 

Länkar för bakgrund och fördjupning

Industriklivet, Energimyndigheten

Forskning och innovation industri, Energimyndigheten

Klimatpolitiska rådet

Panorama, Klimatpolitiska rådet

EU:s gröna giv

Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030,