WS 3 Näringslivets gröna omställning

Workshop 3. Fördjupning

Tillsammans med deltagarna identifierar vi två fördjupningsområden: det kan till exempel handla om cirkulär ekonomi, elförsörjning, behovet av beteendeförändringar, eller något annat.

Tid och plats: Digitalt möte, 8 november.