WS 3 Näringslivets gröna omställning

Workshop 3. Fördjupning

I den här digitala träffen fördjupade vi oss i ämnen som identifierats vid tidigare träffar i lärprojektet Näringslivets gröna omställning. Det handlade till exempel om kompetensförsörjning, hur vi kan stötta företag i sin omställning och frågor kring vad regionen har rådighet över. Länk till programmet.

Dokumentation