Matchningsindikatorerna - utbildning

Välkommen till en utbildning i hur man använder de regionala matchningsindikatorerna för att analysera kompetensförsörjningen. Utbildningen leds av Katja Olofsson, statistiker på SCB. Seminariet hålls på Clarion Collection Hotel Temperance i centrala Malmö.

De regionala matchningsindikatorerna har utvecklats i samarbete mellan regionerna, Reglab, SCB och Tillväxtverket. Indikatorerna visar till exempel utbudet av utbildat arbetskraft och hur matchningen ser ut regionalt, och är tänkta att vara ett stöd i analysen av den regionala kompetensförsörjningen. Här kan du läsa mer om de Regionala matchningsindkatorerna.

Utbildningen inleds kl. 10.00 med en seminariedel där Katja Olofsson, SCB, ger en bakgrund när det gäller matchning på arbetsmarknaden och tar upp olika nyckelbegrepp. Hon går även igenom de regionala matchningsindikatorerna inklusive regionala exempel och resultat. Anders Axelsson, analytiker på region Skåne, ger exempel på analyser av vård- och omsorgssektorn som han gjort med hjälp av matchningsindikatorerna.

På eftermiddagen demonstreras statistikdatabasen om de regionala matchningsindikatorerna och du får möjlighet att göra egna övningar och labba på egen hand med praktisk handledning av Katja.

Läs mer och anmäl dig på Tillväxtverkets hemsida.