Matchningsindikatorer WS II

På den andra träffen presenterade projektgruppen preliminära resultat inom områdena teknik, pedagogik och vård, med fokus på utbildningsgrupperna gymnasieingenjörer, eftergymnasialt datautbildade, yrkeslärarutbildade.

Dokumentation
Anteckningar

Jan Persson, Tillväxtverket, Eftergymnasialt datautbildade
SCB, Ett vanligt uttag
Västra Götalandsregionen, Gymnasieingenjörer
Styrbjörn Holmberg, Region Östergötland, Pedagogikutbildade
SCB, Vad vet vi om de nyanländas utbildningar
Anders Axelsson, Region Skåne, VO-utbildade