Matchningsindikatorer WS I

Skillnaderna i sysselsättning och arbetslöshet mellan olika lokala och regionala arbetsmarknader är stor och en fungerande matchning på arbetsmarknaden är en viktig regional utvecklingsfråga. Hur ska vi förstå de komplexa matchningsproblemen? Hur ser orsakssambanden ut och vad betyder det för olika branscher och utbildningsområden?

Det finns ett behov av att fördjupa kunskapen om de regionala arbetsmarknaderna, att få en jämförbar bild mellan regioner och föra en dialog om orsakssambanden.

Därför genomför Reglab under våren och hösten 2017 ett analysprojekt av matchningsindikatorerna.

Dokumentation
Matchning för tillväxt
Matchningsindikatorer översikt