Regionala matchningsindikatorer ‒ seminarium 5 september

Reglab och Tillväxtverket bjöd in till ett rapportseminarium den 5 september, där vi presenterade resultatet från lärprojektet Regionala matchningsindikatorer – fördjupad analys:

  • Lärare slutar inte. De stannar i yrket ‒ men de byter ofta arbetsgivare.
  • Bristen på grundutbildade sjuksköterskor ökar då de täcker upp för bristen på specialistsjuksköterskor.
  • Sämre matchning förklaras i första hand av ökat utbud av arbetskraft med svag ställning på arbetsmarknaden, inte av förändrade kompetenskrav.

Det är några av slutsatserna i rapporten

Reglabs lärprojekt har fördjupat sig i analyser av matchningen på den regionala arbetsmarknaden, särskilt områdena: vård och omsorg, teknik och tillverkning, och pedagogik.

HÄR KAN DU LÄSA MER OM RAPPORTEN 

På seminariet presenterade vi slutrapporten från lärprojektet. Du fick också möjlighet att själv testa matchningsindikatorerna i vårt labb, och se vad de kan berätta om matchningen på arbetsmarknaden i din region.

På programmet:

  • Regionala matchningsindikatorer – vad är det? Hur kan de användas och vilken nytta kan vi ha av materialet? Katja Olofsson, SCB
  • Fördjupningar och regionala jämförelser. Styrbjörn Holmberg, Region Östergötland, Jan Persson, Tillväxtverket, Anders Axelsson, Region Skåne och Joakim Elias Boström, Region Västra Götaland.
  • Hur kan matchningsindikatorerna vara ett stöd i arbetet med regional kompetensförsörjning? Mats Larsson och Maria Hallberg Svensson, Region Örebro län och Peter Möller, Region Dalarna.
  • Prova själv! Efter seminariet erbjuder vi ett labb med Katja Olofsson, SCB, där du kan prova att använda matchningsindikatorerna själv, eller få hjälp att komma vidare.

Dokumentation
Katja Olofsson, SCB
Styrbjörn Holmberg, Region Östergötland – Fördjupning Pedagogik
Jan Persson, TVV Fordjupning Teknik och tillverkning
Anders Axelsson, Region Skåne – Fördjupning Vård och omsorg
Peter Möller – Matchningsindikatorerna i Dalarna
Presentation Region Örebro län
RMI Fördjupad analys 5 sep 2018 Bildspel total
Labbövningar med facit

Se seminariet i efterhand här.

Om du har frågor, kontakta Karin Botås, Reglab eller Jan Persson, Tillväxtverket

Välkommen!