Kulturdialoger

Under 2011-2012 bjöd Reglab in till lärprojektet Utvärdering av kultursamverkansdialogerna med syfte att öka kunskapen om dialoger som redskap för utveckling av kulturområdet på regional nivå. Lärprojektet träffades fem gånger under hösten 2011 – våren 2012. Läs hela inbjudan här.

Dokumentation WS1
Minnesanteckningar
Deltagarlista
Grupparbete: förutsättningar för måluppfyllelse
Litteraturtips
Processanalys Jan Stenfell, Region Skåne

Dokumentation WS2
Minnesanteckningar
Grupparbete: konkreta exempel på dialoger

Dokumentation WS3
Samverkansmetoder Trafikverket
Samverkansformer för kollektivtrafiken

Dokumentation WS4
Utvärderandets konst

Utvärdering
Kulturdialoger