Workshopar

Region 2050 är en stor satsning på att öka kunskapen om framsynsmetodik och omvärldsanalys på lång sikt, som pågått under 2017 och 2018. Syftet har varit att skapa en ökad beredskap för samhällsförändringar hos Reglabs medlemmar.

Ett hundratal personer har deltagit i seminarier och workshopar i Framsynsgruppen och Ledarseminariet. Nedan hittar du all dokumentation från seminarier och workshopar.

Region 2050 kan beskrivas som en gemensam resa till framtiden, och tillbaka till respektive region.

Framsynsgruppen deltagarlista brutto