Ledarseminarium IV

På det fjärde ledarseminariet hade vi besök av Martin Kruse, Copenhagen institute for future studies och Magnus Jörgel, Region Skåne. Vi pratade bland annat om:

  • Att skapa scenarier
  • Hur gå från scenarier till strategi
  • Hur kan man använda man scenarier i sitt strategiska arbete
  • Exempel från danska sjukvårdssektorn

Eva Moe, Reglab pratade om nuläget i Region 2050 och vad som hände på WS2

Dokumentation
Program
Slides från ledarseminariet 23 november
From trends to scenarios, Martin Kruse, CIFS