Ledarseminarium V

På ledarseminariet den 26 april pratade vi bland annat om:

  • Framtida arbetsformer för offentlig sektor.
    Inspiratör: Per-Anders Hillgren, Malmö högskola
  • Folkhälsa och regional utveckling i framtiden.
    Inspiratör: Bogi Eliasen, Copenhagen institute for future studies

Läs hela programmet här: Program ledarseminarium 26 april

Presentationer
Eva Moe: Introduktion och nuläge
Per-Anders Hillgren: Från design-labb och innovation till sociala rörelser, föreställningsförmåga och resiliens
Bogi Eliasen: Future of health – the Nordic way