Ledarseminarium VI

Torsdag den 25 oktober hade ledarseminariet och Framsynsgruppen en gemensam avslutning i Region 2050-processen.

Temat Att arbeta med förändring ‒ experiment, labb och förändringsledarskap handlade om nya arbetssätt för offentlig sektor. Att ha beredskap för olika framtider, hänger ihop med att också våga pröva olika insatser och att vara experimentell.
Vi sammanfattade också framsynsresan hittills, och stakade ut vägen för det fortsatta arbetet.

På programmet stod bland annat:

  • Manage your future. Christian Bason, vd för Danish design center och tidigare chef för Mindlab, talar om behovet av strategisk framsynskompetens .
  • Regional framsynthet. Reflektioner över framsynsprocessen hittills och dialog om nästa steg: Hur implementerar vi framsynsmetodiken i den ordinarie planeringen?
  • Framtidens demokrati. Ett samtal om demokratins utveckling de närmaste decennierna med Amanda Valentin, bitr. generalsekreterare Swedish international liberal center, Lisa Pelling, utredningschef Arena idé och Tina Viktor, Nätverk 19.
  • Framtidens ledarskap. Christian Bason, vd Danish design center och Lars Backström, vd Västtrafik.