Framsynsgruppen WS II

Ett kreativt framsynsmöte

På andra workshopen i framsynsgruppen skapade vi scenarier för 2050 och vi beskrev också vägen till dessa framtidslandskap genom metoden backcasting. Många vittnade om hur svårt det är att tänka riktigt långt fram i tiden ‒ det är också svårt att förutsäga hur lång tid det tar för förändringar  att få genomslag.
Här kan du se hur det såg ut:

Workshopen gästades av många inspiratörer, som gav sina olika inspel till scenarierna:

  • Anne Lidgard, Vinnovas direktör i Palo Alto
  • Björn Sanden, professor i innovation och hållbarhet på Chalmers
  • Micael Dahlén, professor i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm

Och dessutom ett helt torg med futurister!

Scenarier
De färdiga scenarierna är vidareskrivningar och renodlingar av det jobb deltagarna gjorde på workshop 2, där vi har försökt få med tankar och idéer från så många som möjligt av de tolv grupperna.
Region Baltica
Globase
 
Senior city

Samhällsbyggarna

Hemuppgift
Uppgiften inför workshop 3 är att göra scenarier för din region eller organisation. Läs mer i instruktionen Hemuppgift ws 2

Dokumentation
Inbjudan Workshop 2 Region 2050
Björn Sandén Regioner Framtiden
Presentation, Anne Lidgard, Vinnova
Övningar och instruktioner till dessa finns på vår Materialsida

Futurister
Joakim Sigvald, Flytande demokrati
Richard Windh, Hyperloop
Hannes Sjöblad, Människa och teknik
Anders Engström, Bugburger har inte möjlighet att dela sin presentation, men läs mer om insekter och framtidens mat här!