Framsynsgruppen WS I

WORKSHOP I: Omvärld

Workshop 1 handlade om att förstå viktiga trender, drivkrafter och omvärldsförändringar. Vi diskuterade innovationer och initiativ, och deras koppling till megatrender och regionala utmaningar.  På programmet stod bland annat:

 • Megatrender: Urbanisering och social förändring; planetariserad teknologi; resursbrist; globalisering och värderingar.
 • Varför studera framtiden? Roope Mokka, Demos.
 • Innovationer, intiativ och regionala exempel
 • Designfiktion
 • Önskvärda framtida tillstånd ‒ en första scenarieövning
 • Metodverkstad. Teori: Transition management
 • Inspiratörer: Darja Isaksson: Digitaliseringens möjligheter; Linus Owman: Säkerhetspolitik inför 2050; Sven Otto Littorin: Jobben 2050.

Inbjudan Workshop 1 Region 2050

Bildspel från dag 1

Film från dag 2

Film från dag 3

Här fyller vi på med material och dokumentation från workshop 1:

Reseledare – kontaktuppgifter
Övningar WS1
Tävling: Vad har hänt om två år?
Roope Mokka: Why foresight?
Sven-Otto Littorin: The Road to Samarkand
Linus Owman: Omvärld, försvar och säkerhet. Det regionala perspektivet

 

HEMUPPGIFT INFÖR WORKSHOP II
Sista workshopdagen arbetade vi i temagrupper med ”Önskade framtider”.
De temaområden som valdes var:

 • Länken stad-land i regionerna 2050 (2 grupper)
 • Bostadsmarknaden i regionerna 2050
 • Trafiksystem och kollektivtrafik i regionerna 2050
 • Demokrati och politiskt system i regionerna 2050 (2 grupper)
 • Arbetsmarknad och kompetensförsörjning i regionerna 2050
 • Civilsamhället och deltagande, i regionerna 2050 (2 grupper)
 • Företagande i regionerna 2050
 • Cirkulär ekonomi i regionerna 2050
 • Tillverkningsindustri i regionerna 2050
 • Människors livsstil i regionerna 2050
 • Hälsa och hälsosystem i regionerna 2050

Alla grupper fick en hemuppgift inför workshop 2: Att skapa tre designfiktioner inom sitt tema. Gruppen väljer själv om man vill jobba enskilt eller tillsammans. Läs mer om uppgiften och hur du jobbar med designfiktion: Hemuppgift inför ws 2

Resultatet ska levereras i pdf-format till Anton Ternström senast den 15 september. Tanken är att dela alla designfiktioner på webben ‒  det kommer att ge oss ett fantastiskt gemensamt material att jobba med i scenariearbetet i workshop 2.

Gruppindelningen från ws 1: TEMAGRUPPER workshop 1. Om du inte har en grupp, ta kontakt med Anton Ternström.