Framsynsgruppen WS III

Tredje workshopen i Region 2050 hade temat Från scenarier till strategi och handlade bland annat om:

 • Scenarier som planeringsverktyg. Två organisationer berättade hur de arbetar med scenarier:
  • WWF. Anders Alm, strateg.
  • Trivector. Christer Ljungberg, vd.
 • Scenarier som regional framsynsmetod. Vi diskuterade erfarenheterna av hemuppgiften.
 • Från scenarier till strategi. Vi framtidssäkrade de regionala strategierna.
 • Metodverkstad med ett smörgåsbord av framsynsmetoder:
  • Öresund future hub
  • Kairos futures scenariemetod
  • Kateryna Pereverza från KTH och en metod för foresight.
  • Science fiction

Inspiratörer:

 • Framtidens hälsa. Marianne Larsson, Innovation Skåne.
 • Sustainable lifestyles. Outi Kuittinen, Demos.
 • World value survey. Bi Puranen, Institutet för framtidsstudier, generalsekreterare för World value survey.
 • Filosofiska rummet. Vi samtalar om framtidens utmaningar med en kvalificerad trio:
  • Karim Jebari, filosof, Institutet för framtidsstudier.
  • Bi Puranen, generalsekreterare, World value survey.
  • Dorna Bedadi, doktorand i filosofi, Göteborgs universitet

DOKUMENTATION
Vår havsmiljö idag och i morgon – Anders Alm, WWF
Från scenario till strategi – Christer Ljungberg, Trivector
From Scenario to Strategy for Reglab WS4 –  Outi Kuittinen, DEMOS
Sustainable Lifestyles for Region 2050 – Outi Kuittinen, DEMOS
Regional Futures by Öresund Future Hub  – Jonas Klevhag, ÖFH
Öresunds Future Hub – workshopmaterial
Urban T KTH approach to strategic planning – Kateryna Pereverza
Att använda framsynsmetoder – våra tips
Kairos Future – metod och strategi, Ulf Boman & Lotta Axelsson
Marianne Larsson: Empowering the individual
Bi Puranen, World Values Survey – Hur förändras värderingar på 30 år?
Hank Kune Science Fiction a tool for forsight?