Fördjupning

Fördjupningsövningarna i Regional brytningstid är gjorda för att fler ska kunna utveckla arbetet med regional utveckling. Använd även gärna de filmade föredragen och dialogövningarna som avstamp.

Vad kan vi lära av historien? Fördjupningen inom den regionala utvecklingspolitikens nutidshistoria ger stöd för att identifiera historiska brytpunkter på en tidslinje och analysera dem i intervjuer. Så här har till exempel  Tillväxtverket sammanställt en tidslinje, och så här gjorde Region Skåne.

Vilka är dagens brytpunkter och viktiga vägval? Fördjupningen tar sikte framåt utifrån dagens brytpunkter och ger stöd för att göra en aktörskarta, utforska hinder och reflektera. Så här gjorde till exempel Region Västerbotten och här är ett exempel från Jämtland Härjedalen.

Vad skulle du sätta på tidslinjen?

Fördjupningen med rubriken samverkan ger stöd för att analysera samverkan på olika arenor och använda rollspel för att simulera ett samverkanstillfälle. Vi undersöker också värdet av regional utveckling genom att intervjua samverkanspartner. Så här sammanfattade till exempel Region Västernorrland sina intervjuer.

Prova göra en aktörskarta för er region.

 

När det regionala ledarskapet diskuteras ger fördjupningen stöd för fortsatt arbete med frågan om värdet av regional utveckling enskilt eller i grupp. När har du/ni levererat högt värde, och när har du/ni levererat lågt värde? Vilket värde skulle du vilja leverera om du fick chansen? Så här arbetade till exempel en grupp med frågorna i sin gruppdialog under det digitala mötet i lärprojektet.

Fundera kring när du och din organisation levererat högt, respektive lågt, värde.

 

I fördjupningen för diskussion om omställning till hållbart samhälle används fyra scenarier som utvecklats av forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt. Scenarierna illustrerar fyra varianter av hållbara samhällen 2050. Fundera kring vad som utmärker scenarierna och jämför med styrdokument från din egen organisation. Så här arbetade till exempel Region Sörmland med scenariet Automatisering för livskvalitet.

Fördjupningen om nya arbetssätt stödjer en dialog om behovet av nya arbetssätt. Undersök bromsklossar och hävstänger, och förutsättningarna för att arbeta experimenterande.

 

I fördjupningen om kommunikation är uppgiften att tänka sig tre målgrupper. Hur kommunicerar man regionalt arbete till en minister? Hur förklarar man regional utveckling för allmänheten, eller för en kompis? Hur beskriver man grundberättelsen om vad regional utveckling egentligen handlar om?

 

Två exempel på storyboard