Lärprojekt

Reglab är en plattform för att fördjupa kunskapen kring de regionala utvecklingsfrågorna. Lärprojekten är kärnan i Reglabs verksamhet. De fokuserar på ett aktuellt tema och bygger på ett starkt engagemang från deltagarna: erfarenhetsutbyte och goda exempel, varvat med inspel från forskare och experter.