Industrins förnyelse

Hur ska vi förstå strukturomvandlingen och vilka är dess drivkrafter?
Reglabs lärprojekt Industrins förnyelse – att förstå strukturomvandlingen har fördjupat kunskapen om strukturomvandlingens mekanismer i ett regionalt perspektiv, med särskilt fokus på tillverkningsindustrin och på statistik som kan hjälpa oss att följa förnyelsen.

Lärprojektet Industrins förnyelse har träffats fyra gånger under 2019:

  • 23-24 april. Tema: Industrins omvandling.
  • 13 juni. Tema: Näringslivets internationalisering.
  • 16 sep. Tema: Digitalisering och automatisering.
  • 19 nov. Tema: Kompetensförsörjning.

Ledare för lärprojektet har varit Anders Axelsson, Region Skåne och Peter Möller, Region Dalarna (innehåll), och Emma Andersson (processledning).

Dokumentation
Inbjudan Industrins förnyelse
Industrins förnyelse (PPT)
Industrins förnyelse (pdf)
Dokumentation från workshoparna finns nedan under respektive workshop.