Programteori ERUF

I lärprojektet En programteori för Regionalfonden, tog Tillväxtverket i samarbete med regionerna och andra aktörer fram ett förslag till programteori för Regionalfonden, ERUF

Utvärderingar av strukturfondsperioden 2014-2020 visade att strukturfondsmedlen kan användas mer effektivt och ändamålsenligt, och pekade på behovet av en programteori för fondens insatser. Därför startade Tillväxtverket inför kommande programperiod en process för att ta fram ett förslag till programteori för Regionalfonden. Läs inbjudan i sin helhet här: Inbjudan Programteori ERUF

Lärprojektet hade Regionalfonden i fokus, men syftade till en generell kompetenshöjning, genom att öka kunskapen om programteori som verktyg för uppföljning, utvärdering och lärande. Arbetet med att ta fram en programteori för Regionalfonden handlade inte om politiska ställningstaganden eller prioriteringar av inriktning och mål för enskilda program.

Dokumentation

Här finns en film om arbetet. Första delen handlar om lärprojektet och är någon minut lång, sedan tillkommer en resultatdel, filmen är drygt sex minuter.

Sammanställt resultat: Länk till Powerpointdokument. Länk till PDF-dokument
Dokumentet uppdelat i områden:
o   Vad är programteori? (sid 5-8)
o   Stöd för att ta fram en programteori (sid 21-26)
o   Resultat: Förslag till programteori (sid 10-16)