Lärprojekt/studiecirkel

Reglab är en plattform för att fördjupa kunskapen kring de regionala utvecklingsfrågorna. Lärprojekten fokuserar på ett aktuellt tema och bygger på ett starkt engagemang från deltagarna: erfarenhetsutbyte och goda exempel, varvat med inspel från forskare och experter. Studiecirklarna är individuell kompetensutveckling. Vi djupdyker i ett ämne – en bok, en film eller kanske en podd – som vi diskuterar tillsammans.