Regional fysisk planering

För att öka kompetensen hos Reglabs medlemmar kring kopplingen mellan regionalt tillväxtarbete, det regionala utvecklingsprogrammet och den fysiska planeringen har Reglab genomfört två seminarieserier: Regional fysisk planering 2011-12 och Fysisk planering 2014.

 

Dokumentation 2011-12
Inbjudan
Deltagarlista
Program 10 november
Anteckningar 10 nov
Program 19 januari
Program 29 september

En sammanfattande rapport hittar du till höger.

Fysisk planering 2014

Dokumentation WS1
Inbjudan
Deltagarlista
Program WS1
Minnesanteckningar WS1 
Ulf Tynelius, Tillväxtverket
Maria Nord, Näringsdepartementet
Lisbet Mellgren, SKL

Dokumentation WS2
Program
Minnesanteckningar
Pål Karlsson, Boverket
CJE – Coaching och kritiska frågor
Fredriksson & Tornberg, WSP
Svegfors Nio år i statens tjänst
RUFS 2010, SLL
Reglab, Intro

Dokumentation WS3
Program
Minnesanteckningar

Dokumentation WS4
Program
Josefine Syssner, Linköpings universitet
Minnesanteckningar

 

Rapporten från 2014 hittar du till höger.