Uppföljning och utvärdering av regional tillväxt

Under 2010-2011 startade Reglab lärprojektet uppföljning och utvärdering av regional tillväxt.

I det regionala tillväxtarbetets uppdrag ingår att förutom att initiera, leda och stödja regionala
utvecklingsprocesser/projekt även att följa upp och utvärdera resultaten och effekterna av
detta arbete. Det finns ett flertal frågeställningar som är intressanta att knyta till hur uppföljning och
utvärdering sker av det regionala tillväxtarbetet. Ett par sådana är:

 • Hur bedrivs idag uppföljning och utvärdering av det regionala tillväxtarbetet på
  regional nivå?
 • Vilken ansats har olika regioner anammat i detta arbete? Processorienterat eller
  mätbartorienterat? Vilka avvägningar och avgränsningar kan görs i detta arbete?
 • Hur systematiserats och struktureras arbetet?
 • Vilka utmaningar finns?
 • Vilka kunskapsbehov finns för att arbetet ska kunna bli mer effektivt?
 • Hur synliggör man effekterna och resultaten av det regionala tillväxtarbetet?
 • Hur kommunicera resultaten internt och externt?

Dokumentation WS1
Minnesanteckningar
Spelregler
Deltagarelista
Program

Dokumentation WS2
Program
Minnesanteckningar

Dokumentation WS3
Program
Minnesanteckningar

Dokumentation WS4
Program
Minnesanteckningar

Dokumentation WS5
Program
Minnesanteckningar
Christina Johannesson, Kontigo
Regionpresentationer