Kompetensförsörjningsdagarna 14-15 april 2021

Dokumentation från vårens kompetensförsörjningsdagar 2021

Menti: Vad är planeringsunderlag för dig?

Information från Regeringskansliet samt information om den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030. Carl Klint, Näringsdepartementet

Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande – vad görs och vad är på gång? Information från generaldirektörsnätverket. Christer Bergqvist, ställföreträdande generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan

Vinnovas uppdrag att finansiera innovativa samverkansprojekt inom kompetensförsörjningsområdet. Karin Aase, Vinnova

Kompetensattraktion – exempel på arbete på nationell och regional nivå för att attrahera och behålla kompetens. Li Ljungberg, Teknikföretagen, Niklas Delersjö, Move to Gothenburg samt Madeleine Deland, Arbetsförmedlingen

Kartläggning av kompetensbehov – lokalt, regionalt och nationellt. Annika Hermansson och Mattias Jaktlund, Region Jämtland Härjedalen, Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen, Anders Håkansson och David Folke, Skolverket

Nordisk och europeisk utblick – system för att säkra framtidens kompetensförsörjning. Anna Lundgren, Nordregio och Maria Bond, Tillväxtanalys

Omställningsorganisationernas roll för kompetensförsörjningen. Caroline Söder, vd Trygghetsfonden och Ulrika Wiklund, chef Verksamhets- och tjänsteutveckling på Trygghetsrådet