Strategi och handlingsplan - hemuppgift

Hemuppgiften inför workshop  4 var att göra en strategi eller handlingsplan för den egna organisationens kommande framsynsarbete.
Här har vi samlat resultatet.

Region Blekinge
Region Jönköpings län
Regionförbundet i Kalmar län PM
Regionförbundet i Kalmar län presentation
Region Västmanland hemuppgift
Region Jämtland Härjedalen
Tillväxtverket
Region Östergötland
Region Uppsala
Region Halland
Region Kronoberg
Distriktssenteret
Region Norrbotten
Regionförbundet Sörmland
Västra Götalandsregionen
Region Värmland
Region Örebro län
Region Skåne