Matchningsindikatorer

Matchningsindikatorerna, som utvecklats inom Reglab, är ett omfattande material och medlemmarna behöver hjälpas åt för att fördjupa förståelsen av vad indikatorerna kan säga om utbud och efterfrågan på de regionala arbetsmarknaderna. Under tre workshopar utvecklar vi gemensamt en analys av matchningsindikatorerna:

  • 2 mars, Stockholm. Förväntat resultat, upplägg av studien, avvägningar, vägval etc.
  • 4 maj. Genomgång av preliminära resultat.
  • 9 november. Bearbetning av resultatet inför slutrapport och nästa steg.
  • 20 feburari. Arbete med den gemensamma analysen som utvecklats under projektet.

Översikt Matchningsindikatorerna 
Deltagarlista

Innehållsledare: Katja Olofsson, SCB.
Processledare: Karin Botås, Reglab.