Näringsliv & innovation

Ett livskraftigt näringsliv är en nyckel till regional utveckling. Här hittar du material om regionala insatser för att stärka näringslivet som smart specialisering, stöd till innovationssystem och entreprenörskap, näringslivsanalyser mm.