Företagsrace för omställning

Företagens förmåga till snabb omställning utvecklas i projektet Vart i hela världen är världen på väg. Målet är ökad hållbarhet i produkt- och tjänsteutbud, stärkt digitalisering samt mer jämställt och jämlikt företagande. Företagen är positiva och enkelhet i ansökningsprocessen är en lärdom inför kommande företagsfrämjande insatser.

Tommy Eriksson och Annie Jogenfors, Region Jönköpings län

Lärpass 1 på Reglabs årskonferens februari 2022