LOU – sociala företag för samhällsvinst

Det behövs fler företag som skapar samhällsvinster. Allt fler kommuner och regioner använder de möjligheter som finns inom LOU för att få ut mer samhällsnytta, som att lägga in sociala och miljömässiga villkor eller upphandla sociala innovationer. Tillväxtverket och Sveriges kommuner och regioner, SKR, berättar om lärdomar från regeringsuppdraget att främja sociala företag, social innovation och samhällsentreprenörskap. Välkommen att inspireras och diskutera hur vi kan få fler att göra samhällsnyttiga affärer och samverka för att nå ett hållbart och starkt samhälle!
Rebecka Hinn och Eva Carlsson, Tillväxtverket, Åsa Bengtsson, SKR

Inspelat i februari 2021. Lärpass 18, Reglab [Pleis]